Nogle har nok hørt om den internationale teknisk-humanitære ­organisation Engineers Without Borders, men ikke mange ved, at der også findes en meget velfungerende afdeling i Danmark. Velbesøgt arrangement i København om brugen af GIS i humanitære indsatser understregede netop dette.

Af Lars Agerskov, Andreas Elmelund Hass, Andreas Hvam Hoffmann, Magnus-Matias Høirup og Emil Rasmussen, IUG Spatial Task Force

På en ellers flot og solrig forårsdag d. 30. marts samledes 52 geodata-interesserede indendøre i et auditorium på Geocentret i København – ­lokket til af aftenens tema “GIS og geodata i en humanitær kontekst” arrangeret af Ingeniører Uden Grænsers (IUG) danske afdeling.

Bag arrangementet stod en af organisationens såkaldte Spatial Task Force, en gruppe, bestå­ende af professionelle GIS- og geodata-brugere, der længe har interesseret sig for den humanitære sektors brug af GIS -og til tider manglen på samme – i forbindelse med humanitært arbejde. Selvom gruppen stadig er i opstartsfasen, var aftenens arrangement blot et af de senest afholdte.

Allerede en stor succes
Tidligere har der været arrangeret MapAthons, hvor områder kortlægges ved hjælp af satellit­billeder, og data herefter lægges ind til frit brug i OpenStreetMap. Ligesom til dette arrangement har der været stor opbakning til disse events, og de er blevet taget meget positivt imod af de mange fremmødte. Derfor barsler organisa­tionen med planer om endnu et MapAthon d. 17. juni 2016 i København, hvor der skal kortlægges i et område, hvor IUG i forvejen opererer. Under kortlægningerne er der især fokus på veje og landsbyer, da infrastruktur og estimater af landsbyers relative størrelser er vigtige i IUG´s videre projektarbejder. GIS giver netop mulighed for udarbejdelsen af denne type information og er så vidt en lavthængende frugt, som kan vise sig at have meget stor betydning, da NGO’er netop opererer i lande med ofte begrænset datagrundlag.

Relevansen af GIS og geodata
GIS-aftenen havde da netop også til formål at vise, hvordan GIS og geodata kan bruges og bliver brugt i humanitære sammenhænge. For at give et bredt indtryk af mulighederne med GIS og geodata var en række eksperter fra netop den branche inviteret til at holde oplæg om deres erfaringer omkring anvendelse af GIS og indsamling af geodata i udviklingslande. De inviterede var Søren Rolin fra NIRAS, Rasmus Fenger-Nielsen fra DHI GRAS og Lea Dyrholm Hansen samt Sune Due Møller fra Informi GIS.

Vi lagde ud med et oplæg fra Informi GIS, der tog udgangspunkt i konkrete eksempler på, hvordan ESRI’s produkter er blevet brugt i forskellige projekter i en humanitær kontekst verden over. Der var også en fremvisning af en dataindsamlings app, Esri Collector, hvor Lea Dyrholm Hansen demonstrerede app’en fra planlægning af en feltkampagne til visualisering og analyse af data.

Derefter fortalte Søren Rolin fra NIRAS om hans erfaringer ved anvendelse af droner som et værktøj til blandt andet opmålingsopgaver og gav et konkret eksempel på anvendelse af droner til terræn­modelle­ring ved et kystsikringsprojekt i Gambia. Der var også nogle råd til NGO’er, som overvejer, om de selv skal anskaffe sig droner, for eksempel i forhold til udfordringer ved at anvende billigt droneudstyr, da det i dag er muligt at anskaffe en drone med kamera for få tusinde kroner, om end pålideligheden og operationstiden vil være lav uden betydeligt udstyr til opladning og transport.

Aftenens tredje foredragsholder var Rasmus Fenger-Nielsen fra DHI GRAS. Han kunne berette om, hvordan DHI GRAS har bistået med specialist­viden inden for Remote Sensing i en række forskel­lige projekter i både Afrika og Sydøstasien. Oplægget dækkede kapacitetsopbygning af lokale aktører og kortlægning af skovrydning på baggrund af satellitdata. Mange af de anvendte satellitdata var frit tilgængelige, mens højtopløselige satellitdata kunne erhverves for ned til 2000 kroner med en opløsning på under en meter per pixel.

Ud over de tekniske aspekter, blev der også fortalt om nogle af de kulturelle udfordringer, der kan være forbundet med at være udstationeret i et udviklingsland. For eksempel fortalte Søren Rolin, hvordan han måtte vente længe på at få tilladelse til at flyve med drone, før han til sidst fik en underskrift fra landets præsident, da det ikke var nok med en underskrift fra den offentlige luftfartsmyndighed.

Mellem pauserne var der rig diskussion blandt deltagere og oplægsholdere, og efter det sidste oplæg blev der givet en opfordring til at NGO’er, studerende, virksomheder og andre interesserede kunne indgå i et fremadrettet samarbejde med IUG, om brug af GIS og geodata i humanitære projekter.