Nils Bo Wille-Jørgensen har en plan. Og den handler om at få udnyttet de mange potentialer, der er i branchen. Det vil han som ny præsident gøre ved at sætte gang i en række initiativer i Geoforum, der overordnet handler om dynamik, anerkendelse og høj faglig profilering.

Af Rikke Schielder, Geoforum

”Medlemmerne skal føle, at de får noget ud af at være medlem af Geoforum. Foreningen skal understøtte medlemmernes faglighed gennem vores aktiviteter, vi skal skabe forbindelser til vores omverden, og vi skal internt agere dynamisk og synligt, så vi viser, at vi er en forening, der på tværs af frivillige i udvalg, sekretariat og bestyrelse hænger sammen og arbejder sammen.”

Sådan summerer Geoforums nye præsident, Nils Bo Wille-Jørgensen de store linjer op, når han bliver spurgt, hvad han mener, Geoforum skal fremadrettet.

Du lægger dig tæt op ad strategimålet om at være ’tæt på medlemmerne’. Kan du give et konkret eksempel på hvordan?

Det hænger sammen med mit ønske om at styrke Geoforums faglige profil, for en måde at gøre foreningen relevant for medlemmerne på, kunne være at få genoptaget arbejdet i de såkaldte ad hoc udvalg. Her kan forskellige fra medlems­netværket arbejde på specifikke projekter og for eksempel lave standarder, som det er blevet gjort tidligere. På den måde kan vi invitere medlemmerne med, så de kan bidrage med deres faglighed og selv få gavn af at være med til at flytte noget på egne og branchens vegne.

En dynamisk forening er en af dine overskrifter. På hvilken måde mener du, at Geoforum skal være dynamisk?

Der foregår allerede så mange gode ting i fore­ningen, og de frivillige gør en kæmpe indsats. Det skal vi følge op på ved for eksempel at skabe synergier mellem udvalg og aktiviteter for at få mere ud af det arbejde, der bliver lagt i Geoforum.­­­ Derudover ligger det mig på sinde, at bestyrelsen aktivt faciliterer, at rammerne for at kunne styrke det drive og potentiale, der er til stede i foreningen.

Hvordan skal relationerne til omverdenen i dine øjne prioriteres?

Vi skal have fokus på at dyrke interessefællesskaber med andre brancheorganisationer, som kan se, at den måde, vi kombinerer vores geo-kompetencer med andre kompetencer, kan være interessant for dem. Det kunne for eksempel være i relation til Dansk IT, som vi lige så stille begynder at etablere en god kontakt til. Disse relationer kan også være med til at øge Geoforums synlighed og på den måde give os større gennemslagskraft.