Tid: Torsdag den 5. maj kl. 15:00-17:00
Sted: Virtuel generalforsamling

Virtuel generalforsamling 2022

Geoforums bestyrelse har besluttet, at generalforsamlingen skal gennemføres virtuelt igen i år, for at så mange som muligt fra hele landet har mulighed for at deltage.

De vedtægtsændringer, vi gennemførte i 2019, baner vejen for, at vi kan gennemføre generalforsamlingen online. Geoforums generalforsamling skal i følge vedtægterne være gennemført senest med udgangen af maj måned.

Som medlem af Geoforum kan du naturligvis deltage og gøre din stemme gældende, når Geoforum afholder generalforsamling den 5. maj kl. 15-17.

Nærmere instruktion om, hvordan man kan deltage og afgive sin stemme, findes herunder på Generalforsamlingens hjemmeside.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer.

Vel mødt!

Deltag i Generalforsamling 2022

Her følger en nærmere instruktion følger om, hvordan du kan deltage i Generalforsamlingen, samt om muligheden for at afgive sin stemme:

Test dit udstyr

– Generalforsamlingen afholdes i Microsoft Teams.

– For at deltage i generalforsamlingen skal du åbne Microsoft Teams (MS Teams) på din computer.

– Har du ikke MS Teams installeret, skal du åbne en valgfri browser (Internet Explorer 11, MS Edge, eller de seneste versioner af Google Chrome og Firefox).

– For at sikre en gnidningsfri oplevelse opfordres du til at teste dit kamera, mikrofon og eventuel browser i god tid inden generalforsamlingen.

Test din adgang

– Det er muligt at teste adgang til generalforsamlingen, tirsdag den 3. maj kl. 8:30-9:30 via dette link.

– Der er hjælp at hente, hvis noget ikke fungerer: Prøv i første omgang at læse denne brugerguide til MS Teams møder, som Herning Kommune har været så venlige at stille til rådighed. Hvis dette ikke virker, kontakt da en af Geoforums tekniske koordinatorer, Lars Bodum eller Jens Gottlieb.

 

Du deltager i generalforsamlingen ved at klikke på dette link.

 

Afstemninger ved Generalforsamling 2022

Den person, der repræsenterer et Geoforum-medlem, har stemmeret ved generalforsamlingen.

Du skal forud for generalforsamlingen melde ind via følgende link hvilket Geoforum-medlem, du repræsenterer:

Du kan få tilsendt din stemmeseddel ved at klikke på dette link.

 

Det er muligt at tilmelde sig afstemning helt frem til kl. 13:00 på generalforsamlingsdagen, den 5. maj 2022, men gør det hellere i god tid.

Når du har bedt om “udlevering af din stemmeseddel”, så modtager du på generalforsamlingsdagen en e-mail med et link til hver af de digitale afstemninger.

Afstemningerne afvikles i SurveyMonkey og der er en survey pr. afstemning.

Fuldmagt ved Generalforsamling 2022

På generalforsamlingen er der mulighed for at stemme personligt eller ved fuldmagt. Dog kan fremmødte medlemmer hver kun afgive stemme for 1 fraværende medlem.

Fuldmagter til at overdrage en stemme sendes på forhånd pr. e-mail til Geoforums sekretariat med oplysning om både fuldmagtsgivers og fuldmagtshavers navn og virksomhedstilknytning. Det skal af fuldmagten tydeligt fremgå hvilket medlem, fuldmagten andrager. Tidsfristen for fremsendelse af fuldmagter til Geoforums generalforsamling 2022 er torsdag den 5. maj kl. 12.00.

 

Dagsorden ved Generalforsamling 2022

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning om selskabets aktiviteter.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af forslag til arbejdsplan, budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesformand – hvert andet år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
◦i. 3 bestyrelsesmedlemmer.
◦ii. 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
◦i. 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
◦ii. 1 intern revisor.
◦iii. 1 intern revisorsuppleant.
9.Eventuelt.

Ad pkt. 5: Bemærk, at tidsfristen for forslag fra medlemmerne jf. vedtægterne var senest fire uger før generalforsamlingen, den 7. april 2022.

Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne inden tidsfristen.

Ad pkt. 6: Der er ikke valg af bestyrelsesformand i år.

Ad pkt. 7: Christian Holmegaard Mossing og Lars Bodum er begge på valg som bestyrelsesmedlem og ønsker genvalg. Laila Hanna Nissen er ligeledes på valg som bestyrelsesmedlem, men ønsker ikke genvalg.

Der skal tillige vælges to bestyrelsessuppleanter.

Dokumenter til generalforsamlingen