Tid: Torsdag den 6. maj kl. 15:00-17:00

Sted: Geoforum i København og / eller virtuel generalforsamling

 

Ændret gennemførelse af Generalforsamling 2021?

På grund af situationen med Coronavirus ved vi endnu ikke, om vi kan gennemføre Generalforsamling 2021 som en fysisk begivenhed. Geoforums bestyrelse arbejder derfor med at undersøge, om vi kan sigte henimod at tilbyde en hybrid form, hvor deltagerne både kan deltage fysisk og virtuelt.

De vedtægtsændringer, vi gennemførte i 2019, baner vejen for, at vi kan gennemføre generalforsamlingen online. Geoforums generalforsamling skal i følge vedtægterne være gennemført senest med udgangen af maj måned.

Som medlem af Geoforum kan du naturligvis deltage og gøre din stemme gældende, når Geoforum afholder generalforsamling den 6. maj kl. 15-17.

Nærmere instruktion om, hvordan man kan deltage og afgive sin stemme, vil blive annonceret her på Generalforsamlingens hjemmeside.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer.

Vel mødt!

 

Dagsorden ved Generalforsamling 2021

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning om selskabets aktiviteter.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af forslag til arbejdsplan, budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesformand – hvert andet år (i år).

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:

◦ 3 bestyrelsesmedlemmer.

◦ 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

◦ 1 statsautoriseret eller registreret revisor.

◦ 1 intern revisor.

◦ 1 intern revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

 

Ad pkt. 5: Bemærk, at tidsfristen for forslag fra medlemmerne jf. vedtægterne er senest fire uger før generalforsamlingen, den 8. april 2021.

 

Ad pkt. 7: Karen Frederiksen er på valg som bestyrelsesmedlem og kan ikke genvælges. Endvidere udtræder Eva Willerslev af bestyrelsen.

Der skal tillige vælges to bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen foreslår Anne Marie Carstens, Miljø- og Fødevareministeriet, og Jens Gottlieb, KL, som kandidater til bestyrelsessuppleantposterne.

 

Dokumenter til generalforsamlingen