Tid: Torsdag den 6. maj kl. 15:00-17:00

Sted: Virtuel generalforsamling

 

Ændret gennemførelse af Generalforsamling 2021

På grund af situationen med Coronavirus har Geoforums bestyrelse besluttet at gennemføre Generalforsamling 2021 som en virtuel begivenhed.

De vedtægtsændringer, vi gennemførte i 2019, baner vejen for, at vi kan gennemføre generalforsamlingen online. Geoforums generalforsamling skal i følge vedtægterne være gennemført senest med udgangen af maj måned.

Som medlem af Geoforum kan du naturligvis deltage og gøre din stemme gældende, når Geoforum afholder generalforsamling den 6. maj kl. 15-17.

Nærmere instruktion om, hvordan man kan deltage og afgive sin stemme, findes herunder på Generalforsamlingens hjemmeside.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer.

Vel mødt!

 

Deltag i Generalforsamling 2021

Her følger en nærmere instruktion følger om, hvordan du kan deltage i Generalforsamlingen, samt om muligheden for at afgive sin stemme:

Test dit udstyr

– Generalforsamlingen afholdes i Microsoft Teams.

 – For at deltage i generalforsamlingen skal du åbne Microsoft Teams (MS Teams) på din computer.

 – Har du ikke MS Teams installeret, skal du åbne en valgfri browser (Internet Explorer 11, MS Edge, eller de seneste versioner af Google Chrome og Firefox).

 – For at sikre en gnidningsfri oplevelse opfordres du til at teste dit kamera, mikrofon og eventuel browser i god tid inden generalforsamlingen.

Test din adgang

 – Det er muligt at teste adgang til generalforsamlingen, tirsdag den 4. maj kl. 8:30-10:00 via dette link.

 – Der er hjælp at hente, hvis noget ikke fungerer: Prøv i første omgang at læse denne brugerguide til MS Teams møder, som Herning Kommune har været så venlige at stille til rådighed. Hvis dette ikke virker, kontakt da en af Geoforums tekniske koordinatorer, Lars Bodum eller Jens Gottlieb.

 

Du deltager i generalforsamlingen ved at klikke på dette link.

 

Afstemninger ved Generalforsamling 2021

Den person, der repræsenterer et Geoforum-medlem, har stemmeret ved generalforsamlingen.

Du skal forud for generalforsamlingen melde ind via følgende link hvilket Geoforum-medlem, du repræsenterer:

 

Du kan få tilsendt din stemmeseddel ved at klikke på dette link.

 

Det er muligt at tilmelde sig afstemning helt frem til kl. 12:00 på generalforsamlingsdagen, den 6. maj 2021, men gør det hellere i god tid.

Når du har bedt om “udlevering af din stemmeseddel”, så modtager du på generalforsamlingsdagen en e-mail med et link til hver af de digitale afstemninger.

Afstemningerne afvikles i SurveyMonkey og der er en survey pr. afstemning.

Fuldmagt ved Generalforsamling 2021

På generalforsamlingen er der mulighed for at stemme personligt eller ved fuldmagt. Dog kan fremmødte medlemmer hver kun afgive stemme for 1 fraværende medlem.

Fuldmagter til at overdrage en stemme sendes på forhånd pr. e-mail til Geoforums sekretariat med oplysning om både fuldmagtsgivers og fuldmagtshavers navn og virksomhedstilknytning. Det skal af fuldmagten tydeligt fremgå hvilket medlem, fuldmagten andrager. Tidsfristen for fremsendelse af fuldmagter til Geoforums generalforsamling 2021 er torsdag den 6. maj kl. 12.00.

 

Dagsorden ved Generalforsamling 2021

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning om selskabets aktiviteter.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fremlæggelse af forslag til arbejdsplan, budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesformand – hvert andet år (i år).

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:

◦ 3 bestyrelsesmedlemmer.

◦ 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

◦ 1 statsautoriseret eller registreret revisor.

◦ 1 intern revisor.

◦ 1 intern revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

 

Ad pkt. 5: Bemærk, at tidsfristen for forslag fra medlemmerne jf. vedtægterne er senest fire uger før generalforsamlingen, den 8. april 2021.

Der er ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne inden tidsfristen.

Ad pkt. 6: Nils Bo Wille-Jørgensen er på valg som bestyrelsesformand og ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Mads Bjørn-Møldrup, Implement Consulting Group, som kandidat til bestyrelsesformandsposten.

Ad pkt. 7: Karen Frederiksen er på valg som bestyrelsesmedlem og kan ikke genvælges. Mads Bjørn-Møldrup er også på valg som bestyrelsesmedlem. Endvidere udtræder Eva Willerslev af bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår Anne Ulriksen Dybkjær, Geo Øst, Katrine Pedersen, Geodatastyrelsen og Lars Aaboe Kristensen, DIN Forsyning, som kandidater til bestyrelsesposterne.

Der skal tillige vælges to bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen foreslår de nuværende bestyrelsessuppleanter, Anne Marie Carstens, Miljø- og Fødevareministeriet, og Jens Gottlieb, KL, som kandidater til bestyrelsessuppleantposterne.

 

Dokumenter til generalforsamlingen