Tid: Onsdag den 20. maj kl. 14:00-17:00
Sted: Virtuel generalforsamling

Ændret gennemførelse af Generalforsamling 2020

På grund af situationen med Coronavirus har Geoforums bestyrelse besluttet at gennemføre generalforsamlingen virtuelt i år. De vedtægtsændringer, vi gennemførte i 2019, baner vejen for, at vi kan gennemføre generalforsamlingen online. Regeringens udmelding er, at hvis man har vedtægter, der gør det muligt at gennemføre generalforsamlingen online, så er det ikke muligt at få dispensation til at udskyde generalforsamlingen, til vi igen kan forsamles. Geoforums generalforsamling skal i følge vedtægterne være gennemført senest med udgangen af maj måned.

Du kan fortsat deltage og gøre din stemme gældende, når Geoforum afholder generalforsamling den 20. maj kl. 14-17. Det er tidligere annonceret, at generalforsamlingen afholdes den 30. april, men dette har vi været nødt til at ændre, da det kræver noget forberedelse at skifte fra den sædvanlige fysiske generalforsamling til en virtuel én af slagsen.

Deltag i Generalforsamling 2020

Her følger en nærmere instruktion følger om, hvordan du kan deltage i Generalforsamlingen, samt om muligheden for at afgive sin stemme:

Test dit udstyr

– Generalforsamlingen afholdes i Microsoft Teams.

 – For at deltage i generalforsamlingen skal du åbne Microsoft Teams (MS Teams) på din computer.

 – Har du ikke MS Teams installeret, skal du åbne en valgfri browser (Internet Explorer 11, MS Edge, eller de seneste versioner af Google Chrome og Firefox).

 – For at sikre en gnidningsfri oplevelse opfordres du til at teste dit kamera, mikrofon og eventuel browser i god tid inden generalforsamlingen.

Test din adgang

 – Det er muligt at teste adgang til generalforsamlingen, tirsdag den 19. maj kl. 13-15 via dette link.

 – Der er hjælp at hente, hvis noget ikke fungerer: Prøv i første omgang at læse denne brugerguide til MS Teams møder, som Herning Kommune har været så venlige at stille til rådighed. Hvis dette ikke virker, kontakt da Geoforums tekniske koordinator, Karen Frederiksen.

 

Du deltager i generalforsamlingen ved at klikke på dette link.

 

Afstemninger ved Generalforsamling 2020

Den person, der repræsenterer et Geoforum-medlem, har stemmeret ved generalforsamlingen.

Du skal forud for generalforsamlingen melde ind via følgende link hvilket Geoforum-medlem, du repræsenterer:

Giv mig min stemmeseddel

Det er muligt at tilmelde sig afstemning helt frem til kl. 13:00 på generalforsamlingsdagen, den 20. maj 2020, men gør det hellere i god tid.

Når du har bedt om “udlevering af din stemmeseddel”, så modtager du for hver afstemning en e-mail med et link til en digital afstemning.

Afstemningerne afvikles i SurveyMonkey og der er en survey pr. afstemning.

Fuldmagt ved Generalforsamling 2020

På generalforsamlingen er der mulighed for at stemme personligt eller ved fuldmagt. Dog kan fremmødte medlemmer hver kun afgive stemme for 1 fraværende medlem.

Fuldmagter til at overdrage en stemme sendes på forhånd pr. e-mail til Geoforums sekretariat med oplysning om både fuldmagtsgivers og fuldmagtshavers navn og virksomhedstilknytning. Det skal af fuldmagten tydeligt fremgå hvilket medlem, fuldmagten andrager. Tidsfristen for fremsendelse af fuldmagter til Geoforums generalforsamling 2020 er onsdag den 20. maj kl. 13.00.

 

Foredrag ved Anders Raahauge

Vi indleder generalforsamlingen med et (virtuelt) indlæg ved Anders Raahauge, der har været udsendt til den danske tech-ambassadør i Californien.

Anders Raahauge tager i sit foredrag udgangspunkt i et par spørgsmål: ”Hvad går gennem hovedet på én, når man er glad for sit job i Danmark, men pludselig får chancen for at bo og arbejde et år i San Francisco? Kan man overhovedet forestille sig, hvordan det er, hvad man får ud af det fagligt og personligt, og hvad, der skal ske, når man kommer hjem igen?”

Disse spørgsmål vil Anders Raahauge forsøge at svare på efter, at han har været udstationeret fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet til World Economic Forum i San Francisco.

Dagsorden ved Generalforsamling 2020

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning om selskabets aktiviteter.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af forslag til arbejdsplan, budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesformand – hvert andet år (ikke i år).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
◦ 4 bestyrelsesmedlemmer.
◦ 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
◦ 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
◦ 1 intern revisor.
◦ 1 intern revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Ad pkt. 5: Bemærk, at tidsfristen for forslag fra medlemmerne jf. vedtægterne er senest fire uger før generalforsamlingen, den 22. april 2020. Der er rettidigt indkommet et forslag fra Henrik Ruben Flensholt

Ad pkt. 7: Sik Cambon Jensen og Thomas Balstrøm er begge på valg som bestyrelsesmedlem og kan ikke genvælges. Eli Skop er på valg som bestyrelsesmedlem og ønsker ikke genvalg. Endvidere udtræder Astrid Krarup Andersen af bestyrelsen, hvorfor der i alt skal vælges fire nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår Laila Hanna Nissen, Geo Øst, Eva Willerslev, GEUS, Lars Bodum, Aalborg Universitet, og Christian Mossing, NIRAS, som kandidater til bestyrelsesposterne.

Der skal tillige vælges to bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen foreslår Anne Marie Carstens, Miljø- og Fødevareministeriet, og Jens Gottlieb, KL, som kandidater til bestyrelsessuppleantposterne.

Dokumenter til generalforsamlingen