Tid: Torsdag den 2. maj kl. 14:00-17:00
Sted: Kulturhuset Islands Brygge (Lysthuset), Islands Brygge 18, 2300 København S

 

Vi indleder generalforsamlingen med et indlæg om dataetiske anbefalinger ved adm. direktør, Rikke Hvilshøj, DANSK IT.

 

Dagsorden ved Generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning om selskabets aktiviteter.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af forslag til arbejdsplan, budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af præsident – hvert andet år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
◦i. 3 bestyrelsesmedlemmer.
◦ii. 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
◦i. 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
◦ii. 1 intern revisor.
◦iii. 1 intern revisorsuppleant.
9.Eventuelt.

 

Ad pkt. 5: Bestyrelsen stiller to forslag til vedtægtsændringer – om mulig fremtidig digital generalforsamling hhv. om ændret titulering i foreningen. Se begge forslag i dokumenter til generalforsamlingen. Der er ikke indkommet yderligere forslag fra medlemmerne.

Ad pkt. 6: Nils Bo Wille-Jørgensen er på valg som præsident og ønsker genvalg.

Ad pkt. 7: Ulla Kronborg Mazzoli er på valg som bestyrelsesmedlem og kan ikke genvælges. Bestyrelsen foreslår Mads Bjørn-Møldrup som kandidat til bestyrelsesposten. Astrid Krarup Andersen og Karen Frederiksen er på valg som bestyrelsesmedlem og ønsker begge genvalg. Laila Hanna Nissen er på valg som bestyrelsessuppleant og ønsker genvalg.

 

OBS: Tilmelding til den efterfølgende spisning, se: http://geoforum.dk/kurser-og-arrangementer/generalforsamling-2019

 

Dokumenter til generalforsamlingen