Tid: Torsdag den 19. april kl. 15:00-17:00
Sted: Ingeniørforeningens Hus (IDA-huset), Kalvebod Brygge 31, 1560 København V

Dagsorden ved Generalforsamling 2018

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om selskabets aktiviteter.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af forslag til arbejdsplan, budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af præsident – hvert andet år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
  • i. 3 bestyrelsesmedlemmer.
  • ii. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  • i. 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
  • ii. 1 intern revisor.
  • iii. 1 intern revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

 

Ad pkt. 5:
Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Ad pkt. 6:
Der er ikke valg til præsident i 2018.

Ad pkt. 7:
Thomas Balstrøm, Sik Cambon Jensen og Eli Skop er på valg som bestyrelsesmedlem og ønsker alle genvalg.
Mads Bjørn-Møldrup og Laila Hanna Nissen er på valg som bestyrelsessuppleant og ønsker begge genvalg.

Dokumenter til generalforsamlingen