Geoforums generalforsamling besluttede i 2015 at rykke generalforsamlingen til foråret. Generalforsamlingen 2017 afholdes i forbindelse med uddelingen af Geodataprisen 2017.

Tid: Torsdag den 6. april kl. 15:00-17:00
Sted: Ingeniørforeningens Hus (IDA-huset), Kalvebod Brygge 31, 1560 København V, lokale 102

Dagsorden ved Generalforsamling 2017:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om selskabets aktiviteter.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af forslag til arbejdsplan, budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af præsident.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
  • i. 3 bestyrelsesmedlemmer.
  • ii. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  • i. 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
  • ii. 1 intern revisor.
  • iii. 1 intern revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

 

Der er ikke indkommet forslag til behandling, jf. pkt. 5.

Der er valg til præsident i 2017, jf. pkt. 6. Winn Nielsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Nils Bo Wille-Jørgensen, SWECO, som kandidat.

På valg i 2017 er, jf. pkt. 7:
i. Ulla Kronborg Mazzoli og Karen Frederiksen er begge på valg og ønsker genvalg. Thomas Kristian Kristensen er på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Astrid Krarup Andersen, Svendborg Kommune, som kandidat.
ii. Jesper Kilsmark og Jeanette Mayland Olsen er begge på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Mads Bjørn-Møldrup, PwC, og Laila Hanna Nissen, HRKS, som kandidater.

Dokumenter til generalforsamlingen