Geoforums generalforsamling besluttede i 2015 at rykke generalforsamlingen til foråret. Derfor afholdes den i år i forbindelse med uddelingen af Geodataprisen 2016.

Tid: Torsdag den 21. april kl. 15-17 
Sted: Ingeniørforeningens Hus (IDA-huset), Lokale 102, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V

Dagsorden ved Generalforsamling 2016:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om selskabets aktiviteter.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af forslag til arbejdsplan, budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af præsident – hvert andet år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
  • 3 bestyrelsesmedlemmer.
  • 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  • 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
  • 1 intern revisor.
  • 1 intern revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling ved generalforsamlingen jf. pkt. 5.

Der er ikke valg til præsident i 2016, jf. pkt. 6, da vi havde præsidentvalg i 2015.

På valg i 2016 er, jf. pkt. 7:

i. Sik Cambon Jensen og Thomas Balstrøm er begge på valg og ønsker genvalg. Simon Kamp Danielsen er ligeledes på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Eli Skop som kandidat til posten som bestyrelsesmedlem.

ii. Jesper Kilsmark og Jeanette Mayland Olsen er begge på valg og modtager gerne genvalg.

Dokumenter til generalforsamlingen