Geoforums generalforsamling afholdes i år i forbindelse med Kortdage 2015

Tid: Onsdag den 11. november kl. 16-18 
Sted: MCH Herning Kongrescenter

Dagsorden ved Generalforsamling 2015:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om selskabets aktiviteter.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af forslag til arbejdsplan, budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af præsident – hvert andet år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
  • 3 bestyrelsesmedlemmer.
  • 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  • 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
  • 1 intern revisor.
  • 1 intern revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Dokumenter til generalforsamlingen