Den 8. september 2016 afholdt vi en workshop for de frivillige i ­Geoforums arrangementsudvalg. Fra hele landet mødte 14 deltagere op til en arbejdsdag med fokus på det kommende års gå-hjem-møder.

Jesper Høi Skovdal, Geoforum

Der bliver lavet Geoforum-arrangementer over hele landet. De fire arrangementsudvalg i Nord, Syd, Øst og Vest leverer hvert år 15-20 arrangementer til glæde for medlemmerne. For dels at lægge en lang række arrangementer i støbeskeen til det kommende år og dels at lade sig inspirere af hinanden, var frivillige fra arrangementsudvalgene derfor samlet til en planlægningsdag på Klarskovgård i Korsør.

Samarbejde gennem spil
En af tidens tendenser indenfor læring er ”gamification”. Det vil sige, at man igennem et spil opnår ny indsigt – man så at sige leger sig til ny viden. Så dagen begyndte med, at vi spillede et spil om ”motivation af frivillige”. Vi fik hjælp til gennemfør­elsen af Jimmy Holm Olsen fra Copenhagen Game Lab, der har udviklet spillet. Det viste sig hurtigt at være en øjenåbner for, hvordan mekanismer mellem mennesker fungerer – særligt i en forening med mange frivillige blandt medlemmerne. Hver især kan vi løfte en del, men hvis vi formår at lytte til hinanden og drage nytte af vore faglige og sociale kompetencer og se værdien i forskellighederne, kan vi drive det så meget længere.

Eftermiddagen var helliget årsplanlægningen, og det lykkedes at få tegnet rammerne for ikke mindre end 15 arrangementer et år frem. Den synergi, der opstår, når man også tager sig tid til at lytte til, hvad der foregår i de andre udvalg, er med til at inspirere til gode og indholdsrige arrangementer på tværs af landet.

Teamwork & tipi
Naturligvis er en del af ”frivilligdagen” også dedikeret til samarbejdsøvelser og hygge omkring et godt måltid. Sidst på eftermiddagen havde vi klatre­instruktør, Henrik Hjørnevik, fra CoastZone til at hjælpe os med at overvinde os selv og arbejde sammen om blandt andet at klatre 12 meter op i et klatretårn. Aftenen blev tilbragt udendørs i det fine septembervejr – i en tipi med bål i midten – og selvfølgelig i hyggeligt selskab med en god middag.

Det var indtrykket fra sekretariatet, at arrangementsudvalgene, og medlemmerne af dem, alle er kommet styrket ud af dagen og er klar til at klø på til den kommende sæson.

Vi har også brug for dig:
Hvis du har lyst til at blive frivillig i Geoforums arrangementsudvalg, så send en e-mail til arrangements­udvalgskoordinator, Mette Borg: mbo@geoforum.dk.