Danmark har fået sit første dronetestcenter, et ambitiøst et af slagsen, for målet er at blive Europas førende. Foreløbig har H.C.A. Airport, som UAS Denmark og UAS Test Center hører under, sikret sig et solidt partnerskab med den amerikanske virksomhed Boeing, en af verdens største virksomheder indenfor forsvars-, rumfarts- og sikkerhedsindustrien. Åbningen blev fejret over to dage i Odense.

Blæsten rammer hårdt fra sydvest og synes for dem med kun lille kendskab til droner truende for den forestående droneopvisning. Imidlertid arbejder de tre amerikanske droneoperatører, der skal forberede affyringsrampe og landingsfanger til Insitus ScanEagle, ufortrødent op imod vinden. Insitu er datterselskab til den amerikanske milliardvirksomhed Boeing, og det er første gang på dansk jord, at en drone flyver uden for pilotens synsvidde, en såkaldt BVLOS, Beyond Visual Line Of Site, flyvning. En repræsentant fra den 15 mand store amerikanske Boeing og datterselskabet Insitu-delegation, der var fløjet ind til åbningen, udfylder publikums ventetid med beskeder om, at det ikke varer så længe, før dronen ankommer.

En milepæl i dansk og europæisk dronehistorie

H.C. Andersen Airport dannede 27. og 28. maj rammen for åbningen af UAS Denmarks UAS Verification Facility, både med en konference, en udstilling og testflyvninger. Testcentret er unikt på europæisk jord, og målet er ifølge Projektchef for UAS Test Center Denmark, Michael Larsen, at ”blive det førende europæiske testcenter for ubemandede luftfartøjer” og på den måde samle forskning, praktiske muligheder for test af droner samt uddannelse af dronepiloter og certificeringsmyndighed. Altså en form for ’the go to’, hvis man vil og kan noget med droner. ”Vi har mødt et behov for at have disse forskellige elementer samlet ét sted, for der findes i dag ikke standarder på dette område, hverken i Danmark eller globalt. Ved at begynde at sætte nogle standarder kan vi også være med til at sikre kvaliteten og sikkerheden, ” siger Michael Larsen om perspektiverne for at etablere en erhvervsklynge, der tiltrækker både iværksættere og danske og udenlandske virksomheder.

På græsset i kanten af flyvepladsen står hen ved 100 droneinteresserede og småfryser, mens den samme amerikanske repræsentant prøver at slå tiden ihjel med spørgsmål fra publikum ”I´m not so good at singing and dancing, ” fortæller han, og et par stykker forbarmer sig og stiller spørgsmål til ScanEagle´s formåen. I virkeligheden vil de bare gerne se den i luften. Snart.

Kommunerne er klar til droner

Omkring 15 udstillere med danske virksomheder som Smart Little Things, Sky Watch og Dansk Drone Kompagni og udenlandske som Sharper Shape, Textron Systems – og Boeing – iblandt viste droner, teknisk materiel og ekspertise frem til deltagerne, som talte både virksomheder, brancheorganisationer og kommuner.

Virksomhederne er indtil videre i højere grad målrettede og klare over, hvad de søger, og hvordan de kan og skal bruge droner. Kommunerne er mere afsøgende og nysgerrigt interesserede, og kun få kommuner i landet bruger endnu droner til blandt andet opmålingsopgaver. Men mange har fået øjnene op for potentialerne i at skulle sende en drone op for at tjekke tilstanden på et tag i stedet for at sætte en lift eller et stillads op for kun at kunne se en begrænset del af taget, hvilket også afspejlede sig i antallet af kommunale deltagere ved åbningen i Odense. Sidstnævnte i øvrigt en kommune, som efterhånden kan bryste sig af nogen erfaring med at inddrage droner som et redskab, der både i tid, kvalitet i dataindsamling og økonomi er et attraktivt alternativ til de metoder, man bruger i kommunerne i dag.

Klokken 10.20 er vinden ikke længere en generende faktor, alle holder vejr og kamera klar, og ScanEagle bliver endelig sendt i luften på sin prædefinerede rute i luftrummet over det nordlige Fyn, herunder HCA Airport, Odense Fjord og Kattegat. Et lille minut efter sin tur ud af affyringsrampen forsvinder den i de grå skyer, der hænger over lufthavnen. Så er der bare at vente på, at den kommer tilbage igen, og det er nok bedst at gøre indenfor.

Boing, boing – Boeing

Vice President and General Manager for Boeing Global Strike, Debbie Rub, samt Odenses borgmester, Anker Boye (S), er ankommet for dels at kaste lidt stjernestøv over åbningen, dels for at være med til at sætte ord på udviklingen og perspektiverne i droneindustrien.

For selvom det ikke er et nyt fænomen – droner har fx været brugt i flere landes militær i adskillige år – har droneindustrien de seneste år haft kraftig vokseværk, og de områder og den teknologi, droner benytter sig, af blevet både større og bedre. Således ser Michael Larsen, at ”de økonomiske potentialer for alvor begynder at vise sig”, fordi interessenterne går lige fra forskning til udvikling, softwareproducenter, operatørvirksomheder og inspektionsopgaver.

Også Debbie Rub har fokus på potentialerne generelt og samarbejdet med de danske partnere i særdeleshed: ”Boeing, HCA Airport og UAS Denmark anerkender betydningen af det hastigt voksende marked for ubemandede fly i Europa – og ved at samarbejde kan vi gøre Danmark til centrum for udviklingen indenfor UAV-teknologien, testflyvninger og kommerciel anvendelse i området,” lyder det fra vicepræsidenten.

Udviklingen stiller krav til lovgivning

Droneindustriens vokseværk har også betydet, at man fra politisk hold er begyndt at interessere sig for, hvad droner kan og skal – både i erhvervsmæssige og private sammenhænge. Trafikstyrelsen har netop offentliggjort en rapport med anbefalinger til, hvordan lovgivningen fremadrettet skal matche udviklingen på dette felt. ”Vi ønsker at støtte UAS´ ambitioner, og vi er meget fokuserede på at udvikle en balanceret lovgivning, som både tager højde for industriens udvikling og sikkerheden, der nødvendigvis må følge med,” lyder det fra Carsten Falk, direktør i Trafikstyrelsen, som også deltog i åbningen af testcentret.

I UAS Denmark, som har været høringspart på arbejdet med anbefalingerne, er man overordnet glad for det signal, som den officielle, politiske opmærksomhed sender, nemlig det, at være et anerkendt erhverv. En opsang til de politiske processer er der dog også: ”Tempoet skal op, arbejdet med denne rapport har været halvandet år undervejs, og det er vigtigt, at den følges op af handling, så industrien får den politiske opbakning til at kunne optimere udviklingen,” lyder det fra Michael Larsen.

Forskning og producenter i stærkt samarbejde

Et andet eksempel på et dronesamarbejde, som kan komme til at tegne fremtiden, er det, som den Støvring-funderede virksomhed Sky Watch har haft med DTU Space og Miljø samt Boeing. Produktet af dette samarbejde blev afsløret ved åbningen og er en drone, der meget præcist og over lange afstande kan indsamle miljødata. Det er for eksempel relevant i Grønland, hvor det lige nu tager lang til at få prøver bragt fra de forskellige stationer rundt om på Indlandsisen ud til de skibe, som skal bringe dem videre til laboratorier. Her ville denne drone, som endnu er en prototype, kunne hente og bringe data hurtigere. Dronen, der har faste vinger og har nogenlunde samme størrelse som ScanEagle, kan lette og lande vertikalt, hvilket gør, at den ikke behøver megen plads.

ScanEagle kom, fløj og vandt publikums begejstring

Når man ser bort fra den ’hook’, som minder lidt om en oversized og meget løst spændt bue og selvfølgelig fylder en del, har ScanEagle-dronen i sig selv heller ikke brug for megen plads til at lande på. Idéen med hook´en er at fange dronen, når den flyver forbi, og præcisionen er centimeterskarp. Det betyder, at den selv placeret på et skib i høj sø kan fange en drone ind. Det får publikum selv mulighed for at bevidne, dog ikke delen med høj sø, da vi atter står på flyvebanen og venter. Pludselig kommer den ud af skyerne, flyver roligt, nærmest adstadigt forbi alle kameraerne og smartphones, som de fleste så landingen igennem, og lige ind i hook´en. Begejstringen er tydelig, publikum kvitterer med klapsalver og udråb som wow og imponerende! For ScanEagle´s vedkommende slutter turen lige så brat, som den startede eksplosivt.

Som et forsyn eller blot en klar ambition slutter Michael Larsen åbningens program af med UASDenmarks slogan: ”Fremtiden er i luften”.

Om UASDenmark