Hvordan ser fremtiden ud, når man tager GIS-briller på? To eksperter fra geodata-branchen gav hver deres bud ved et gå-hjem arrangement på Københavns Universitet, som Geoforum stod bag.

Rikke Schielder, Geoforum og Mie Winstrup, Septima

25 nysgerrige Geoforum-medlemmer sad med foran krystalkuglen, da Thomas Balstrøm fra Institut for Geovidenskab og Naturressourcer ved Københavns Universitet og Sik Cambon Jensen fra KMD kom med deres forudsigelser af, hvad fremtiden rummer af muligheder og potentialer for og med GI(S).

Med udgangspunkt i FN‘s rapport fra foråret gennemgik Thomas Balstrøm FN‘s bud på, hvad der kommer til at få betydning de næste 5 til 10 år. Sik Cambon Jensen tog udgangspunkt i det engelske firma Gartners analyse af, hvilke teknologier der er på vej frem og sammenlignede disse med deres analyse af tekno­logier fra 2009. Ud fra deres analyse blev det i dialog med deltagerne diskuteret, hvilke GIS-teknologier der har haft betydning, og hvilke der vil få betydning.

IoT, Internet of things, er en af de globale trends, som begge eksperter i deres oplæg nævnte som én, der får afgørende betydning i fremtiden. Ifølge Thomas Balstrøm har det blandt andet sin årsag i en større urbanisering: ” Internet of Things og ’Smart’-teknologi vil vinde stort indpas og blive et vigtigt satsningspunkt med henblik på at effektivisere arbejdsgange og sikre en bæredygtig udvikling”.

Derudover bliver Big data, kunstig intelligens og robotteknologi, kombinationen af forskellige datatyper og realtime data nogle af de ting, frem­tiden bringer med sig, vurderer Balstrøm og Cambon Jensen. Og så selvfølgelig droner. Det er et område, som vil vinde stort indpas. Sik Cambon Jensen nævnte det i relation til militærindustrien, hvor droner allerede nu – og har været i en årrække – er et anvendt værktøj. Thomas Balstrøm tilføjede hertil i sit oplæg en øget brug af droner i forbindelse med ”automatisk klassifikation af billeder”.

Sik introducerede Kardashev skala, der er en metode til at bestemme en civilisations niveau af teknologisk styrke baseret på, hvor meget energi der er tilgængeligt. I dialog med deltagerne blev det ud fra denne skala bestemt, hvor langt fremme inden for GIS vi på nuværende tidspunkt er, og hvordan GIS-fremtiden vil se ud, hvis vi er længere oppe på denne skala.

Hvad fremtiden konkret bringer – og hvordan geodata konkret bliver bragt i spil, kan vi kun spå om. Men sikkert er det, at geodata også til den tid vil være et vigtigt værktøj.

Arrangementet i København den 27. september var så populært, at Geoforums arrangementsudvalg Syd har taget tråden op og inviterer til ”Fremtidens GIS 2” i Odense i sidst i november.