Geodata er overalt. Også uden for Danmarks grænser. Det betyder, at internationalt samarbejde er nødvendigt, netop fordi mange af de udfordringer, vi står overfor, er grænseoverskridende. I Geoforum følger vi selvfølgelig de internationale dagsordener, for kun på den måde kan vi imødekomme vores medlemmer og den verden og de udfordringer, de og vi er en del af og bliver konfronteret med. For at gøre vores stemme som dansk interesseforening gældende i nordiske, europæiske og globale sammen­hænge er flere af Geoforums frivillige også engageret i en international organisation.

I dette og i de næste numre af GEOFORUM giver vi ordet til de medlemmer, som repræsenterer dels Geoforum, dels danske interesser ud omkring i verden. De præsenterer deres rolle og deres opgaver for at give jer et bedre indblik i, hvilken betydning det har, at vi har en dansker repræsenteret. Ud over disse små præsentationer her i bladet vil vi i løbet af foråret også præsentere Geoforums internationale engagement på hjemmesiden.

Ulla Kronborg Mazzoli, Chefkonsulent, Nationalt INSPIRE kontaktpunkt, medlem af Geoforums bestyrelse
ISA –  Interoperability Solutions for European Public Administrations – er et EU-program, der understøtter og fremmer effektiv digitalt samarbejde mellem europæiske offentlige myndigheder på tværs af grænserne. ISA arbejder for tilgængelighed, interoperabilitet, genbrug og deling af fælles løsninger igennem en række programmer og arbejdsgrupper. DIGST er medlem af ISA Komitéen og udpeger danske repræsentanter til de forskellige arbejdsgrupper.

Jeg repræsenterer Danmark i arbejdet med ”Geospatial Solutions”. Hovedformålet er at sikre en optimal udveksling af geografisk information på tværs af grænser og sektorer og dermed tackle spørgsmål i relation til interoperabilitet og den frie udveksling af data. Der er særlig fokus på genbrug af INSPIRE data og komponenter samt indsamling af best practise fra medlemslandene.

Arbejdet i denne gruppe startede i marts 2017, og jeg skal dels sikre, at danske synspunkter og best practise bliver en del af det fælles arbejde, og dels sikre at relevant information, høringer med videre når Geoforums­­­­ medlemmer. ISA-arbejdet er rammesættende for den europæiske udvikling af datainfrastruktur og dermed relevant for en bred kreds af Geoforums medlemmer.