Unge GIS-brugere står over for et generationsskifte. En proces der har sat gang i en intern drøftelse om netværkets relevans for ­geodata-branchen og om de nye unge studerendes forventninger til netværk og branchen i dag.

Af Dennis Grønfeldt, Geoforum

Blyanten var spidset, og en tom side i notesbogen var fundet frem, da styregruppen i Unge GIS-brugere (UGB) mødtes på Café 22 i slutningen af august til første møde efter sommerferien. De havde sat sig sammen for at snakke om, hvad UGB er, og hvordan de kan tiltrække nye unge kræfter. Idémylderet kunne begynde.

Som far og søn
UGB er et netværk for unge med interesse for geodata og GIS. De hører under Geoforum Danmark,­­­­­ som holder til på Kalvebod Brygge.
Sammen er de den virkelige familie på Bryggen – ikke at forveksle med TV3-programmet ”Familien fra Bryggen” om Linse Kesslers og hendes families liv på Islands Brygge på den anden side af vandet.

Netværk er det klare omdrejningspunkt, når styregruppen taler om UGB. Og mulighederne for netværk går begge veje, både for de unge og for branchen:
”Geoforum tilbyder de studerende en unik mulighed for at få en bred snitflade med de virksomheder og organisationer, der arbejder med GIS og geodata.
Samtidig er arbejdet med geodata en niche-­branche, og derfor er UGB også en mulighed for medlemmerne af Geoforum for at nå nemmere ud til de unge,” siger Emil Møller Rasmussen, medlem af UBG-styregruppen.
Det er et synspunkt, som bakkes op af Simon Kamp Danielsen, repræsentant for bestyrelsen i Geoforum og samtidig en del af styregruppen i UGB: ”UGB laver anderledes arrangementer og er dermed det naturlige sted for mødet mellem de studerende og virksomhederne i branchen.”

En ny mand i familien
UGB har brug for nye ansigter, hvis netværket skal fortsætte med at eksistere og være en aktiv del af studiemiljøet ude på studierne. Nye unge kræfter står heldigvis klar til at tage over, når de mere erfarne bliver voksne og vælger at flyve fra reden. Rasmus Stoltze Hansen er det nyeste medlem af UGB’s styregruppe. Han blev introduceret til UGB gennem et GIS-kursus på første år af studiet og har selv haft glæde af netværket, da det var medvirkende til, at han fik sit nuværende studiejob som supporter hos Danmarks Miljøportal.
For Rasmus er en af de væsentligste styrker ved et netværk sparringen med de mere erfarne i faget, og det var en af grundene til, at han valgte at blive medlem af UGB: ”Man bliver introduceret til nogle mennesker, man ellers ikke ville støde på. Mennesker som allerede er inde i GIS-verdenen, og som ved, hvordan det hele er skruet sammen. Både i forhold til faglig assistance, studiejob og selve GIS-­branchen.”
Rasmus begyndte egentlig først på DTU, men valgte sidste år at skifte til geografi og geoinformatik på KU: ”Samspillet mellem naturen, miljøet og samfundet virkede som den helt rigtige kombination for et spændende studieforløb,” forklarer han. Og selv om han hurtigt blev grebet af studiet og arbejdet med GIS, så ligger der stadig en udfordring i at gøre flere af de nye studerende interesseret i branchen.

GIS er en udfordret branche
Konkurrencen om de unges opmærksomhed er hård. Ud over alle de nye informationer og indtryk, de nye studerende skal huske og forholde sig til, når de starter, er der også et hav af forskellige foreninger og netværk, som alle gerne vil have dem til at engagere sig i netop dem. Rasmus Stoltze Hansen har et bud på, hvad der skal til for at engagere de nye studerende: ”Arrangementer hvor de studerende kan spare en skilling og samtidig blive sat i forbindelse med de rigtige mennesker. Det virker på mange.”

Samtidig er geodata-branchen bagud på point allerede fra start af, når de nye studerende møder GIS på studiet. Det er nemlig kun få, der har fået lidt kendskab til GIS i gymnasiet, og de nye har svært ved at se mulighederne med det. Det var i hvert fald det indtryk, UGB fik, da de deltog i en foreningscafé for nye studerende ved geografi på KU i slutningen af august. Forinden havde Thomas Kristian ­Kristensen, direktør i GisGroup og medlem af Geoforums bestyrelse, holdt et oplæg for de studerende om det at være selvstændig og mulig­hederne med GIS. Mange af de studerende gav efterfølgende på caféen udtryk for, at det var rigtig brugbart at få sat nogle konkrete eksempler på, hvad GIS kan bruges til, og det havde bestemt gjort dem mere åbne og interesserede.

Håb for fremtiden
Foreningscaféen var en succes på flere måder. UGB fik en pæn fremgang i antallet af medlemmer af netværket på Facebook, men vigtigst af alt gav besøget styregruppen et billede af, hvad de nye studerende har af ønsker for fremtiden. Derfor endte mødet på Café 22 i august med, at der fremover vil blive lagt mere fokus på at afholde arrangementer af både faglig og social karakter, som både tilgodeser de unges ønsker om at møde geodata-branchen og omvendt. Eller som Emil Møller Rasmussen udtrykker det: ”Forhåbentligt kan Geoforum og UGB i samarbejde skabe et solidt netværk imellem unge fra relevante uddannelses­institutioner og virksomheder.”