Der er stadig et gab mellem opfattelsen af droner som et svedigt stykke­­­ legetøj og opdagelsen af alle de potentialer, dronen gemmer på, hvis den bliver brugt som decideret værktøj til fx dataindsamling. ­Arrangementer i Odense i  juni forsøgte at vise begge dele.

Af Rikke Schielder, Geoforum

Der var droner i luften over Odense omegn de første tre dage i juni. I H.C. Andersen Airport inviterede den danske afdeling af brancheforeningen UAS, og Ingeniørforeningen den 1. juni for første gang til Nordic Drone Games, og de to efterfølgende dage var Odense Congress Center fyldt med droner, virksomheder, entusiaster – ­professionelle såvel som private – til en messe, der også var arrangeret af UAS Denmark.

Motiverne og interesserne for at deltage i begivenhederne er stadig meget forskellige. Droner er for nogle et stykke, stadigt mere, avanceret legetøj – en gadget, mens de for andre opfattes som et stykke værktøj. Et middel til at nå et andet mål.

Det er data, der tæller
Til den sidste gruppe af droneinteresserede hører Geoforum. Og deltagelsen i de to arrangementer havde det klare mål at øge bevidstheden om droner som en vigtig kilde til dataindsamling af høj kvalitet: ”Med en øget bevidsthed er vores ambition på lang sigt at kunne være med til at sikre, at snakken om droner automatisk kobles til en snak om dataindsamling,” lyder det fra sekretariatschef, Jesper Høi Skovdal, der sammen med bestyrelsesmedlem Thomas K. Kristensen og konference­koordinator i Geoforum, Mette Borg, repræsenterede Geoforum alle tre dage.

Studerende går i luften
Nordic Drone Games arrangementet i H.C. Andersen Airport var en opvisnings- og foredragsdag, hvor droner blev vist frem, konkurrerede mod hinanden på fart og teknik og skulle vise deres værd i data­indsamling. En af konkurrencerne var lavet, så studerende kunne vise deres viden og kunnen.

På Syddansk Universitet, SDU, har droner fået deres eget center, hvilket signalerer den betydning, droner i fremtiden tænkes at få. Den 1. juni deltog fire studerende med en drone, de selv havde bygget, i den såkaldte Student Challenge. Der er, ifølge Brad Beach, som er leder af dronecentret på SDU, forskellige kompetencer, der skal arbejde sammen i denne proces, hvilket øger kompleksiteten og stiller store krav til samarbejdet. Netop samarbejdet viste sig at være en af de største overraskelser i det projekt­forløb, som har kørt gennem semestret: ”De studerendes forvent­ninger til dette projekt var egentlig, at det ville blive nemt. Men de skulle undervejs opleve, at komplek­siteten og dermed kravene til deres samarbejde var væsentlig mere krævende,” fortæller han.

Fokus på brugeren
Udstillingen i Odense Kongrescenter var et rent slaraffenland for dem, som synes, droner i sig selv er det vildeste legetøj. Store producenter med tilsvarende store droner stod side om side med deres state of the art hardware.

For Jamie Ritchie, der er Head of Imagery Business Devel­opment in Europe for Esri, og deltog i udstillingen i Odense, fremstiller det netop det gab, der endnu eksisterer mellem hardware, teknikken, og poten­tialerne for brugerne i sidste ende i relation til data. Hans fokus har igennem sine 18 års arbejde med jordobservation altid været på brugeren, og han peger på, at der endnu er et stykke vej, før fascinationen af blot teknikken vil være afløst af en primær målsætning om at opfylde brugernes behov: ”Lige nu ligger mulighederne uopdagede hen, og både brugere og producenter ved ikke helt, hvordan de skal formulere henholdsvis deres behov og løsningerne på dem. Der mangler simpelthen nogle, der kan fortælle folk, hvad de ikke ved om anvendelsesmulighederne med droner.”