Ved EUROGIS generalforsamling i Lissabon 30.maj er professor ved Aalborg Universitet, Henning Sten Hansen, blevet valgt til ny præsident for organisationen. Det selvvalgte fokus for den nye præsident bliver den rolle og funktion, som EUROGI har nu, økonomien samt at øge involveringen af de private virksomheder.

Rikke Schielder, Geoforum

Hvis det står til Henning Sten Hansen – og det gør det de næste minimum to år efter valget af ham til præsidentposten i EUROGI – skal den europæiske organisation, der overordnet arbejder for at ”få alle dele af geografisk information integreret i de europæiske videnssamfund”, blandt andet indfri de forventninger, som medlemmerne har til EUROGI. På den måde vil han fortsætte den kurs, som organisationens har slået ind på i forhold til at udvikle dens egen rolle. Det er det sidste års tid kommet til udtryk i en række møder mellem EUROGI og medlemmerne, herunder også Geoforum, for dels at blive klogere på forventningerne og dels at få et overblik over, hvordan medlemmerne hver især kan inspirere hinanden.

”Møderne viste generelt, at medlemmerne ønsker et aktivt EUROGI, der kan tjene medlemmernes interesser som blandt andet at fungere som lobbyist overfor EU-kommissionen, bidrage til den videre anvendelse af geografisk information, samt informere om success-historier på tværs imellem medlemmerne og herved inspirere hinanden via såkaldt “best practice,” fortæller Henning Sten Hansen.

Netop påvirkningen af og indflydelsen i det politiske system er vigtig. EUROGI har efterhånden opnået en rolle som fast høringspartner for EU indenfor området Geografisk Information, og organisationen er i løbende kontakt med generaldirektoraterne for Miljø (DG ENV), Business (DG GROW), Teknologi & IT (DG Connect), regional udvikling (DG REGIO), samt EU’s fælles forskningscenter JRC, der blandt andet er ansvarlig for implementeringen af INSPIRE. Dette er ligeledes en naturlig følge af den stadig stigende brug af den geografiske dimension – både i den offentlige og i private sektor.

Økonomien skal styrkes

Økonomien har ifølge Henning Sten Hansen i en årrække givet underskud, og det er derfor et af de steder, han vil rette sit fokus. I en erkendelse af, at flere af medlemsorganisationernes økonomi er trængt, det gælder særligt de syd- og østeuropæiske organisationer, mener han derfor ikke, at det er gennem et højere medlemsbidrag, at pengene skal hentes men derimod gennem projekter:

”De er en afgørende mulighed, for selvom konkurrencen er benhård, mener jeg, at det er herigennem, EUROGI skal øge indtægterne de kommende år”, argumenterer Henning Sten Hansen.

Mere plads til private virksomheder

Det er den offentlige sektor, der pr. definition er den største bruger af geografisk information, men for at fortsætte udviklingen af GI-sektoren er det i Henning Sten Hansens øjne afgørende at forstå vigtigheden af forskningen såvel som de private virksomheder: ”Forestil dig en verden uden ESRI eller Intergraph, som har været vigtige aktører for udviklingen af GIS-software siden 1970’erne. Da disse firmaer måske hvilede lidt for meget på laurbærerne slog Google til med Google Maps, som blev en revolution for udbredelsen af geodata, fordi denne pludselig blev tilgængelig gratis for enhver med internetadgang. ESRI og Intergraph måtte hurtigt ændre strategi i retning af web-baseret GIS, men blev udover Google truet af nye aktører som for eksempel QGIS og PostGIS, der var baseret op åben kildekode og gratis. Jeg tror, at innovation og konkurrence i den private sektors sammen med veluddannede og kreative medarbejdere er altafgørende for den fortsatte udvikling, som sker hurtigere end nogensinde. Vi arbejder derfor i øjeblikket på, hvordan de private virksomheder får en endnu stærkere rolle i EUROGI med flere kategorier af medlemsskab for de private aktører, samt at udvide antallet af bestyrelsesposter for den private sektor”.

Med disse nedslagspunkter er det Henning Sten Hansens ambition at have fokus på medlemmerne, uanset hvor de kommer fra, for uden dem, ingen EUROGI. Han opfatter sin egen rolle som ”en leder og samlende figur, først og fremmest. Det er i den forbindelse afgørende for mig, at EUROGI repræsenterer et bredt udvalg af Europas lande, for det er sådan, vi styrker vores interesser over for EU-Kommissionen.”

I Geoforum er præsident, Mikkel Wendelboe Toft, på den danske geodatabranches vegne glad for valget af Henning Sten Hansen: ”Valget af Henning Sten Hansen er en milepæl. Fra dansk side har der længe været lagt en stor indsats i det europæiske samarbejde, og med Hennings klare profil inden for såvel EUROGI’s strategi og projekter, samt udvikling af den interne organisation ser jeg en rigtig god platform for, at dansk viden og danske principper kommer højere op på den europæiske dagsorden.”