Geospatial Media and Communications har udgivet en rapport, ”Global Geospatial Industry Outlook 2017”, der tager tempera­turen på geodata-branchen globalt. Her klarer Danmark sig godt på flere parametre, om end der også er plads til forbedring.

Af Ulla Kronborg Mazzoli, Geoforums vicepræsident

En lang række undersøgelser med inddragelse af mere end 500 virksomheder og kortlægning af over 1500 pressemeddelelser har bidraget til at belyse branchens økonomiske sundhedstilstand.

Rapporten består af to hoveddele: ”Global Geo­spatial Industry Trends and Business Models” og “Geospatial Readiness Index of Countries”.

“Geospatial technologies have become all-pervasive, driving major disruptions across
industry segments. The economic value of the sector is more than $500 ­billion”

Den første del af rapporten formidler en række analyser, der kaster lys over de trends – teknologiske såvel som forretningsmæssige – der har indflydelse på branchens udvikling globalt.

For eksempel bliver geodata-teknologi i det digitale økosystem undersøgt, ligesom geodata i forretningsprocesser, udvikling via partnerskaber og generelt produktudvikling tages under behandling.

Afsnittet ”Technologies driving Geospatial Industry” giver et indblik i de mange nye teknologier, der både er drevet frem af og påvirker geodata-branchen. Det handler blandt andet om Big Data, Cloud, IoT, Augmented reality (AR) and virtual reality (VR).

“Convergence of Geospatial­technologies with mainstream IT and Engineering has ­resulted in more user-­friendly, synergistic and compelling technologies”

Partnerskaber og virksomhedsovertagelser er væsentlige aspekter af en moderne forretningsstrategi. Rapporten peger på, at der er mange årsager til, at indgåelse af partnerskaber er en stadig voksende trend, men at den mest almindelige i dag måske nok er muligheden for at kunne levere komplette løsninger.

“Acquisition and partnership are two pillars of growth strategy for businesses. The landscape of geospatial industry is evolving through the flurry of partnerships and acquisitions”

 Hvor parate til geodata er verdens lande?
Rapportens anden del formidler undersøgelser af det, man kan betegne ”geodata parathed”. Det er første gang, at der foretages en sådan undersø­gelse på globalt niveau, og mere end 50 lande er blevet placeret i ”Global Geospatial Readiness Index”, der giver et overblik over dels landenes indbyrdes placering og dels over faktorer, der kan have kritisk indflydelse på branchens udvikling.

Det kan udledes af analysen, at USA, Holland, Danmark, Canada, Rusland, Tyskland, Singapore, Frankrig, Det Forenede Kongerige (UK) og Japan udgør top 10 af lande, der har en effektiv geodatainfrastruktur med en stærk politisk- og styringsmæssig ramme.

Rapporten peger på, at harmonisering af standarder er en væsentlig faktor for at sikre robust og værdiskabende adgang og deling af geodata, der igen er væsentligt for at fremme innovation, forbedre effektiviteten og øge gennemsigtigheden i den offentlige såvel som den private sektor. Derfor angiver rapporten også, at INSPIRE direk­tivet er en væsentlig årsag til, at en række af de europæiske lande er placeret i toppen af indexet.

Afsnittet ”Global Geospatial Initiatives” giver en oversigt over, hvilke større internationale organisationer, der inddrager eller direkte arbejder med geografisk information. Det gav geodata-sektoren et stort løft, da FN’s bæredygtige udviklingsdags­orden i 2015 erkendte vigtigheden af rumtekno­logibaserede data, in situ-overvågning og pålidelige geodata til brug for politisk beslutningstagning og gennemførelse og overvågning af programmer og projekter.

“Geospatial technologies are taking quick strides into various sectors across the world”

Plads til forbedring
Rapporten har et interessant afsnit om ”Geospatialincubation”, som er en voksende trend i mange lande. Et stort antal forskningslaboratorier og inkubationscentre, giver grobund for væksten af geodata-relaterede iværksætter­virksomheder over hele kloden. Lande som Indien, Portugal, Schweiz, New Zealand og – også Danmark­­­ – har fået en lav score i denne kategori.

Dette er en problemstilling som EU Kommis­sionen i andre sammenhænge fremhæver. Særligt to problemstillinger har afgørende indflydelse på konkurrenceevne og økonomisk udvikling også for geodata-branchen. Det drejer sig om utilstrækkelig finansiering af forskning og innovation og mangel på fageksperter, der kan omsætte de teknologiske fremskridt til konkrete forretningsmuligheder.

Så selvom Danmark fremhæves positivt flere gange i rapporten og placerer sig i top 20 på det samlede ”Geospatial Readiness Index”, så er innovation og iværksætteri et sted, hvor der er plads til forbedring.

For Geoforum er dette en væsentlig dagsorden at få skabt opmærksomhed omkring. Vi vil gerne være facilitator for et øget samspil mellem forskningen, offentlige og private aktører og ønsker at bidrage til, at geofaglig kompetence­opbygning og innovation kommer på den politiske dagsorden.

Rapporten kan give et afsæt for den diskussion, ligesom den kan være en kilde til generel indsigt i geodata-branchens vilkår og muligheder i en global kontekst.