Aarhus Kommune vandt Geodataprisen 2016 med det Socio­økonomiske Aarhuskort, og præmien var en studietur til INTERGEO i Hamburg i oktober. Så jeg og min kollega, Sando Imer, tog tre dage til Tyskland og fik syn for sagn i en enorm udstilling med teknik fra gulv til loft.

Af Peter Schack Madsen, Aarhus Kommune

INTERGEO er et stort arrangement. Et meget stort arrangement. Det består af to dele, dels en udstilling med ca. 17.000 deltagere og dels en egentlig kongres med ca. 1.500 deltagere. Vi deltog i begge dele. Hovedparten af deltagerne kommer fra Tyskland, men der er også rigtig mange internationale deltagere.

Hovedvægten på INTERGEO ligger på selve udstil­lingen, hvor det for for eksempel Kortdage forholder sig lige omvendt. Her er det de faglige indlæg, der er i højsædet, og udstillingen er for mange mere et supplement.

Enorm udstilling
Udstillingsarealet på INTERGEO er enormt. Der er fire kæmpe messehaller i brug, hver større end en fodboldbane. Der er over 500 udstillere, spæn­dende lige fra firmaer, der sælger alle mulige kabler, til firmaer der sælger flere hundrede kilo tunge droner. Ja, selv en rumfartsorganisation var repræsenteret. Udstillingen er ligeledes et over­flødighedshorn af landmålingsudstyr, fotogram­metriske kameraer og laserscannere samt fuldt udsty­rede 4-hjulstrukne målebiler med alt i udstyr, som kan fremkalde julelys i øjnene hos enhver land­måler. Det er tydeligt at se, at INTERGEO har sit udspring i landmåling og fotogrammetri. Langt det meste af udstillingen drejer sig om datafangst og i mindre grad om anvendelsen af data, så vi blev virkelig opdaterede på det tekniske område. Men selvfølgelig var der også diverse software, eksempelvis inden for droner og 3D visualisering, hvor der også var lagt vægt på den efterfølgende anvendelse hos slutbrugeren.

Teknik, teknik, teknik
Jeg tror næsten ikke, der var den dippedut til eksempelvis landmåling, som ikke kunne findes her. Eksempelvis var der med sædvanlig tysk grundighed mindst ti forskellige typer skelrør af jern med en variation på længde, tykkelse og hvor skarp, spidsen var. I min tid som landmåler klarede vi os med et par stykker.

En ting, der undrede os, var i øvrigt dronerne. Enten var de meget små og vejede under 250 gram, eller også vejede de adskillige kilo. Og blandt de større helikopterdroner så man adskillige uden redundans. Jeg talte med en tysk landmåler til et get-together arrangement, og han fortalte, at det skyldtes andre regler for droneflyvning i Tyskland.

Alt i alt en meget omfattende udstilling, som især henvendte sig til den teknisk interesserede, og ikke mindst til de indkøbsansvarlige hos det man i bred forstand kan kalde opmålingsfirmaer. Vi mødte faktisk også en række danskere dernede, som netop kom for at få et overblik over, hvad der rører sig på det marked. Det siges, at INTERGEO er udstillingen på verdensplan indenfor opmålingsudstyr.

Også plads til foredrag
Sideløbende med udstillingen var der en række foredragssessioner i stil med sessionerne på ­Kort­dage. Der var typisk ikke ret mange tilhørere, kun mellem 50-200. Foredragene var enten på tysk eller engelsk og virkelig professionelle og på et højt fagligt niveau. Jeg var blandt andet til et spæn­dende foredrag med direktøren for Ordonance Survey UK om udfordringer og muligheder for geoinfor­mations-industrien i de kommende år, hørte om Here’s (tidligere Navteq og Nokia Maps) massive satsning på kortlægning af vejnettet (selvkørende biler formentlig), anvendelse af droner i bered­skabet og til livredning samt et oplæg fra for­manden for den Danske Landinspektørforening, Torben Juulsager, omkring frie danske geodata. Et flot indlæg der var rigtig mange tilhørere til og med god respons fra salen. Og endelig hørte jeg noget om 3D satsninger i den store verden, hvor især Singapore imponerede med den såkaldte ’Digitale Tvilling’, en vanvittig detaljeret model af Singapore. Her er der nok ingen der har ulejliget sig med at udarbejde en Business Case!

En stor del af indholdet ved Kortdage er det sociale samvær, herunder diverse spisninger. Med 17.000 deltagere må man på INTERGEO gribe det an på en anden måde, så her bestod forplejningen i, at man kunne købe diverse lettere retter hos nogle boder enten inden for eller uden for hallerne. Ellers var der ikke noget større socialt samvær, lige bortset fra en hyggelig aften på Millentor Stadion hos kultklubben FC Sct. Pauli.

Alt i alt tre meget spændende dage i Hamburg. Man kan blive helt overvældet af al den teknik. Og selv om udviklingen går stærkt, så synes jeg ikke den for en almindelig GIS-interesseret går så stærkt, at det er et arrangement man bør besøge hvert år. Men måske hvert 3.-5. år, og så Kortdage for resten.