Kommissorium for Geoforums Forsyningsnetværk

Opdateret den 14. september 2017 Formål Det er Geoforums bestyrelses ønske, at der arbejdes for ”Flere og mere målrettede tilbud til alle interessenter” jf. strategien. Således er formålet med Forsyningsnetværket at skabe værdi til Geoforums medlemmer og...

Kommissorium for Geoforums Internationale Udvalg

August 2014 Formål Geoforum ønsker at styrke det internationale engagement og sikre, at dette er til gavn for Geoforums medlemmer Udvalgets formål er: At formidle Geoforums internationale indsats At fastholde og udvikle internationale netværk At opfordre Geoforums...

Kommissorium for Geoforums Kortfordig.dk-redaktion

Formål Geoforum arbejder bl.a. for at få rekrutteret unge til geodata-branchen. For at nå dette mål nedsætter bestyrelsen en redaktion vedr. ressource-Internetportalen, www.kortfordig.dk. Denne portal har til hensigt at styrke synliggørelsen af geodata-branchen og...

Kommissorium for Geoforums Kortdagsudvalg 2014

Dato: 3. februar 2013 Formål Geoforum afholder Kortdage hvert efterår i oktober-november måned. I 2014 afholdes Kortdage i Aalborg den 19. – 21. november. Geoforum har valgt at organisere dette arbejde i Kortdagsudvalget. Kortdagsudvalgets formål er: at...

Kommissorium for Geoforums brugstedet.dk-redaktion

Dato: 23. marts 2012 Baggrund brugstedet.dk blev i foråret 2012 etableret i et projektsamarbejde mellem Geoforum og Kort & Matrikelstyrelsen. brugstedet.dk er en eksempelportal med fokus på anvendelse af geografisk information (GI). Portalen fungerer som...