Betingelser

 

Du handler med:

Geoforum Danmark
Kalvebod Brygge 31
1560 København V

CVR-nr. 25 84 49 04
Telefon: +45 3886 1075
E-mail: geoforum@geoforum.dk

 

Krav om medlemskab af Geoforum:

Du skal være medlem af Geoforum for at deltage i Geoforums arrangementer.

 

Betaling

Ønsker du betaling via EAN-nummer, er det vigtigt, at dette nummer bliver oplyst i det pågældende felt inkl. evt. reference.

Vi kan også tilbyde, at du kan betale din ordre ved tilsendelse af faktura.

Alle priser er ekskl. moms, hvis ikke andet er angivet.

 

Ordrebekræftelse

Når du har bestilt deltagelse ved et arrangement hos Geoforum, vil du modtage en bekræftelse for vores modtagelse af din ordre. Der er imidlertid først indgået en bindende aftale, når du har modtaget bekræftelsen fra os. Husk evt. at tjekke din ”spam-mappe”. Vi tager forbehold for udsolgte arrangementer eller dele af arrangementer.

Gem din bekræftelse, hvis du senere fortryder, og du ønsker pengene tilbagebetalt. Se betingelserne herfor under afsnittet fortrydelsesret.

 

Fortrydelsesret

Afbestilling skal – for at være vederlagsfri – meddeles skriftligt til Geoforums sekretariat på geoforum@geoforum.dk senest kl. 16 på dagen for sidste rettidige afbestilling i henhold til nedenstående regler herom.

For Geoforums kurser, webinarer, seminarer og workshops gælder, at indtil 28 dage før første arrangementsdag kan deltagelsen frit afbestilles. Herefter kan maksimalt 50% af arrangementet godtgøres efter følgende regler:

 – Efter 28 dage og til og med 14 dage før første arrangementsdag refunderes 50% af betalingen for det bestilte arrangement.

 – Efter 14 dage og til og med 7 dage før første arrangementsdag refunderes 25% af betalingen for det bestilte arrangement.

Det er dog muligt at sende en kollega, der kan deltage i stedet for, hvis man fremsender en skriftlig forespørgsel herom til Geoforums sekretariat på geoforum@geoforum.dk senest 7 dage før første arrangementsdag.

 – Efter 7 dage før første arrangementsdag refunderes betalingen for det bestilte arrangement IKKE længere.

 

Tilbagebetaling:

Efter modtagelse af dit skriftlige ønske om fortrudt deltagelse vil dette blive gennemgået og behandlet på Geoforums sekretariat.

Vi bestræber os på inden for 14 dage efter modtagelsen at tilbagebetale det beløb, du har indbetalt til os ved dit køb.

Beløbet vil blive tilbagebetalt til samme betalingsmiddel, som er blevet brugt ved købet, hvis andet ikke skriftligt er aftalt.

 

Persondatapolitik:

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)?

For at kunne deltage i Geoforums arrangementer (handle på geoforum.dk) skal du som minimum oplyse: Navn, e-mailadresse, mobiltelefonnummer, virksomhed, faktureringsadresse samt valg af betalingsmetode.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne sikre din deltagelse i Geoforums arrangementer og dermed levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Geoforum og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Medarbejderne i Geoforums sekretariat har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige hos Geoforum er sekretariatschef, Jesper Høi Skovdal, jes@geoforum.dk.

Oplysninger afgivet til Geoforum videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

 

Klageadgang:

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os via e-mail. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning i mindelighed, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Forbehold:

Vi tager forbehold for programændringer og for skrivefejl, prisfejl, prisændringer, forkerte billeder og lignende.