Tid: Torsdag den 19. april kl. 15:00-17:00
Sted: Ingeniørforeningens Hus (IDA-huset), Kalvebod Brygge 31, 1560 København V

Dagsorden ved Generalforsamling 2018

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om selskabets aktiviteter.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af forslag til arbejdsplan, budget og kontingent for det kommende år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af præsident – hvert andet år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:
  • i. 3 bestyrelsesmedlemmer.
  • ii. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  • i. 1 statsautoriseret eller registreret revisor.
  • ii. 1 intern revisor.
  • iii. 1 intern revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

 

Der er ikke valg til præsident i 2018, jf. pkt. 6.