Nyt samarbejde kortlægger trafikuheld

Et nyt digitalt kortsystem kaster lys over store mørketal. Efter at seks skadestuer i Jylland er begyndt at registrere trafikuheld, som sjældent anmeldes til politiet, har kommunerne og politiet fået et bedre grundlag for at målrette deres indsats for bedre...

Standarder er gode – enhver sku’ ha’ sin egen!

”ISO TC211 – Geografisk Information” holdt møde i København, 28. maj – 1. juni 2018. I forbindelse med mødet blev der onsdag den 30. maj afholdt et ”Standard in Action Seminar”, som var rammen for en dialog mellem lokale fagfolk og nogle af dem, der er med...