Fagligt forum for geodata

Bliv medlem af Geoforum, hvor du har adgang til viden og et fagligt netværk, konferencer og kurser

Tjek nyheder fra Geoforum på Facebook

Kortdage 2018

Vi glæder os til at se jer til Kortdage 2018 i Aalborg, den 14.-16. november

ARTIKLER

Nyt samarbejde kortlægger trafikuheld

Et nyt digitalt kortsystem kaster lys over store mørketal. Efter at seks skadestuer i Jylland er begyndt at registrere trafikuheld, som sjældent anmeldes til politiet, har kommunerne og politiet fået et bedre grundlag for at målrette deres indsats for bedre...

NYESTE EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AF GEODATA

Se flere eksempler på Brugstedet.dk

207 virksomhedsmedlemmer

Branchen omsætter årligt for 1,2 mia. kr.

%

Branchen forventer en vækst på 6% i år

50.000 offentligt ansatte arbejder med geodata